Почесен одбор

Зоран Заев – Премиер на Владата на РС Македонија – Претседател на одборот

Проф. Павле Стоименов (Градежен факултет – Скопје)

Проф. Орхан Авдовиќ      (Градежен факултет – Скопје)

дипл. град. инж. Страшо Милковски (ГД Гранит АД – Скопје, Претседател на УО)

Радован Трајкоски (Генерален директор на Илинден АД Струга)

Хазиз Руша – директор на Ескаватори МК

м-р Александар Дроздовски дипл.град.инж. (директор на ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ)

Данијел Ребац (сопственик на РБЦ Медиа)

Сашо Лазаровски (директор на АЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ)

Златан Ѓурѓиќ (Регионален менаџер во Штрабаг АГ)

Илија Раденовиќ (менаџер во AДФОРС – СЕНТ ГОБЕИН)

Никола Пандев  (директор на ЖИКОЛ)