Научен одбор

В. Проф. д-р Горан Мијоски – Градежен факултет во Скопје (Македонија),

Претседател на одборот

В. Проф. д-р Андреј Лепавцов – Друштво за патишта на Македонија

Проф. д-р Дарко Мославац – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

Проф. д-р Спасен Ѓорѓевски – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

Проф. д-р Милорад Јовановски – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

Проф. д-р Зоран Кракутовски – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

В. Проф. д-р Јосиф Јосифовски – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

Проф. д-р Валентина Жилеска Панчoвска – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

Проф. д-р Тодорка Самарџиоска – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

В. Проф. д-р Виолета Ѓешовска – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

В. Проф. д-р Гоце Тасевски – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

Проф. д-р Горан Марковски – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

В. Проф. д-р Златко Зафировски – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

В. Проф. д-р Маријана Лазаревска – Градежен факултет во Скопје (Македонија)

 

Проф. д-р Стјепан Лакушиќ – Градежен факултет во Загреб (Хрватска)

Проф. д-р Татјана Рукавина – Градежен факултет во Загреб (Хрватска)

Проф. д-р Весна Драгчевиќ – Градежен факултет во Загреб (Хрватска)

Проф д-р Тамара Џамбас – Градежен факултет во Загреб (Хрватска)

 

Проф. д-р Горан Младеновиќ – Градежен факултет во Белград (Србија)

В. Проф. д-р Дејан Гавран – Градежен факултет во Белград (Србија)

Доц. д-р Сања Фриц – Градежен факултет во Белград (Србија)

В. Проф. д-р Игор Јокановиќ – Градежен факултет во Суботица (Србија)

 

Доц. д-р Билјана Ивановиќ – Градежен факултет во Подгорица (Црна Гора)

 

Проф. д-р Николај Михајлов – УАСГ во Софија (Бугарија)

Проф. д-р Петар Стефанов – УАСГ во Софија (Бугарија)

Проф. д-р Румен Ангелов Миланов – УАСГ во Софија (Бугарија)

 

Проф. д-р Томаж Толаци – Факултет за градежништво, сообраќајно инженерство и архитектура во Марибор (Словенија)

Проф. д-р Петер Липар – Факултет за градежништво и геодезија во Љубљана (Словенија)

Проф. д-р Марко Ренчељ – Факултет за градежништво, сообраќајно инженерство и архитектура во Марибор (Словенија)

 

В. Проф. д-р Отокар Вацин – Чешки технички универзитет – Факултет за транспортни науки – Прага (Чешка)

В. Проф. д-р Томаж Ханак – Градежен факултет при Универзитетот за технологија – Брно (Чешка)

 

Проф. д-р Бранко Мазиќ – Градежен факултет на Универзитетот во Сарајево (Босна и Херцеговина)

В. Проф. д-р Мирза Поздер – Градежен факултет во Сараево (Босна и Херцеговина)

Проф. д-р Драган Михајловиќ, Градежен факултет во Бања Лука (Босна и Херцеговина)

 

Проф. д-р Фарук Каба – Асоцијација на инженери консултанти на Албанија

Проф. д-р Ментор Балилај – Градежен факултет во Тирана (Албанија)

 

д-р Аријан Де Бонд – директор на Оомс (Холандија)