Технички организатори

Име Презиме
м-р Висар Палоши
м-р Моника Тасевска
Ненад Павиќ
м-р Бојан Сусинов
м-р Сеад Абази
м-р Весна Грујоска
Блажена Огненоска
Александра Мицкоска
Емилија Шулеска
Игор Алексоски
Маја Трифуновска
Марија Шехтанска
Стојка Кирова
Кристина Василева
Павле Петровски
Михаил Наумовски
Славчо Мицевски