Спонзори

Ги повикуваме сите домашни и странски компании да ја поддржат организацијата на Првиот Македонски конгрес за патишта, со што воедно и ќе се промовираат пред Македонската и меѓународната стручна јавност од областа на патиштата.

Воедно, овој Прв Македонски конгрес за патишта треба да биде голем научно – стручен собир на сите авторитети од областа на патиштата не само од Македонија, туку и од регионот и Европа.

Актуелниот инвестициски циклус во патната инфраструктура кој се одвива во РС Македонија во висина од преку 1 млрд евра, претставува можност за сите компании преку промоција и реклама да бидат застапени и на овој пазар.

Одбирањето на еден од спонзорските пакети, ја прави Вашата компанија препознатлива на пазарот и Ви овозможува да бидете поблиску до Вашите клиенти.

ПЛАТИНЕСТ СПОНЗОР

Цена: 5.000 €

Ред.бр. ПЛАТИНЕСТ СПОНЗОР Вклучено
1. Голем изложбен штанд 4х3 м
2. Лого/Банер на интернет страна и линк
3. Лого на програмата
4. Колор страна во електронски Зборник (по договор, на последната страна)
5. Колор страна во Зборникот на апстракти (по договор на последната страна, лого на кориците)
6. Рекламен материјал во торбата
7. Поздравен говор 5 min на Свеченото отворање на Конгресот
8. Лого на банерот (транспарентот) од Конгресот позади говорниците
9. Котизации: 4
10. Простор до 100 MB на USB- flash drive / DVD
11. Ваше USB/DVD во торбата
12. Презентација 15 min / 1 ден – 1 Сесија – претпладне
13. Банер со назив на Генерален спознор во холот на хотелот
14. Промотивно видео материјал до 3 min на интернет страната

ЗЛАТЕН СПОНЗОР

Цена: 4.000 €

Ред.бр. ЗЛАТЕН СПОНЗОР Вклучено
1. Штанд 3х3 м
2. Лого/Банер на интернет страна
3. Лого на програмата
4. Колор страна во електронски Зборник (во внатрешноста на зборникот)
5. Колор страна во Зборникот на апстракти, лого на кориците
6. Рекламен материјал во торбата
7. Заблагодарување од Претседателот на ДПМ на отворањето на Конгресот
8. Лого на банерот (транспарентот) од Конгресот позади говорниците
9. Котизации: 3
10. Ваше USB/DVD во торбата
11. Презентација 15 min / 1 ден – 2 Сесија – попладне/ (претпладне)

СРЕБРЕН СПОНЗОР

Цена: 3.000 €

Ред.бр. СРЕБРЕН СПОНЗОР Вклучено
1. Штанд 2х3 м  
2. Простор за Roll up банер  
3. Лого/Банер на интернет страната на Конгресот  
4. Лого на програмата  
5. Лого и колор оглас во електронскиот Зборник  
6. Колор страна во Зборникот на апстракти лого и колор оглас  
7. Флаер во торбата  
8. Заблагодарување од Претседателот на ДПМ на отворањето на Конгресот  
9. Лого на банерот (транспарентот) од Конгресот позади говорниците  
10. Котизации: 2  

БРОНЗЕН СПОНЗОР

Цена: 2.000 €

Ред.бр. БРОНЗЕН СПОНЗОР Вклучено
1. Простор за Roll up банер
2. Лого/Банер на интернет страната на Конгресот
3. Лого на програмата
4. Лого и колор оглас во електронскиот Зборник
5. Колор страна во Зборникот на апстракти лого и колор оглас
6. Флаер во торбата
7. Заблагодарување од Претседателот на ДПМ на отворањето на Конгресот
8. Лого на банерот (транспарентот) од Конгресот позади говорниците
9. Котизации: 1

ПРИЈАТЕЛ НА КОНГРЕСОТ

Цена: 1.000 €

Ред.бр. ПРИЈАТЕЛ НА КОНГРЕСОТ Вклучено
1. Лого/Банер на интернет страната
2. Лого на програмата
3. Флаер во торбата
4. Заблагодарување од Претседаелот на ДПМ на отворањето на Конгресот
5. Лого на банерот (транспарентот) од Конгресот позади говорниците

* Плаќањето се врши според средниот курс на НБРМ на РС Македонија
* Огласните решенија ги доставуваат спонзорите (изработката на огласни решенија не е пресметана во цената)
* Јавете се за специјални услови

В. Проф. д-р Горан Мијоски

Претседател на ДПМ

е-mail: mijoski@gf.ukim.edu.mk

Кирил Лазаров

Секретар на ДПМ

e-mail: lazarovkiril8@gmail.com

В. Проф. д-р Андреј Лепавцов

Член на ИО на ДПМ

е-mail: lepavcov@gmail.com