Програма

среда, 6 ноември 2019

18:00 – 20:00 Пристигнување и регистрација

четврток, 7 ноември 2019

9:00    Почеток на Конгресот

петок, 8 ноември 2019

9:00    Почеток на Конгресот